Điều gì sẽ xảy ra nếu tất cả vệ tinh trên quỹ đạo rơi xuống Trái Đất?

Ước tính, sẽ có khoảng 20.000 vệ tinh được phóng lên quỹ đạo cho đến cuối thập kỷ này. Điều gì sẽ xảy ra nếu tất cả số đó đều rơi xuống Trái Đất?

Kinh doanh