Video dơi làm 'chuyện ấy' bằng miệng

Các nhà khoa học lần đầu tiên bắt gặp và ghi lại được cảnh quan hệ tình dục bằng miệng của những con dơi đực với vai trò 'phục vụ' cho dơi cái ở làng Nallachampatti miền Nam Ấn Độ.