Ông Nguyễn Bá Thanh giữ chức Trưởng ban Nội chính TƯ

Chức Trưởng ban Kinh tế TƯ được giao cho Bộ trưởng Tài Chính Vương Đình Huệ đảm nhiệm.

Bộ Chính trị ngày 28/12/2012 đã ban hành các quyết định thành lập Ban Nội chính TƯ, Ban Kinh tế TƯ và chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của các ban này.

Đồng thời, Bộ Chính trị ban hành Quyết định 655 phân công Bí thư Đà Nẵng Nguyễn Bá Thanh và Bộ trưởng Tài Chính Vương Đình Huệ đảm nhiệm 2 chức vụ nói trên.

Ông Nguyễn Bá Thanh giữ chức Trưởng ban Nội chính TƯ

Ông Nguyễn Bá Thanh

Ông Nguyễn Bá Thanh sinh năm 1953, quê quán TP Đà Nẵng, trình độ học vấn Tiến sĩ.

Trước khi được phân công giữ nhiệm vụ Trưởng ban Nội chính TƯ, ông là Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng.

Vị Bí thư nổi tiếng thẳng thắn, quyết đoán cũng là Trưởng đoàn ĐBQH TP Đà Nẵng; Ủy viên Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội.

Những lời ông nói, việc ông làm từng khiến ông trở thành hiện tượng thực sự thu hút sự quan tâm của dư luận.

Ông Vương Đình Huệ sinh năm 1957, quê quán Nghệ An; học hàm Giáo sư, học vị Tiến sĩ.

Ngoài việc giữ chức Bộ trưởng Tài Chính, ông cũng là Đại biểu Quốc hội khóa XIII.

Theo Vnexpress.net

Tiện ích

Thông tin xổ số

Kết quả xổ số 08/10

DB44655
144642
234224-17720
316606-92522-96052-05980-64158-59366
42579-4019-3968-2968
53973-2922-8395-3543-8480-8152
6711-836-776
785-97-09-90