Người đồng tính, chuyển giới góp ý sửa đổi Hiến pháp

Nhóm này yêu cầu được hưởng các quyền mọi người đều có mà không phải chịu sự phân biệt về giới, giới tính...

Ngày 31/3, TS Lê Quang Bình - Viện trưởng Viện Nghiên cứu xã hội, kinh tế và môi trường (iSEE) cho biết:

Uỷ ban Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992 đã chính thức tiếp nhận các bản góp ý, kiến nghị của 7 nhóm xã hội yếu thế và dễ bị tổn thương.

Các nhóm góp ý cho Dự thảo Hiến pháp sửa đổi

Gần 1.000 người thuộc các nhóm người khuyết tật, người có HIV, người dân tộc thiểu số, lao động di cư, thanh niên, phụ nữ, người đồng tính... đã trực tiếp bày tỏ mong muốn, nguyện vọng và đề xuất đối với bản Dự thảo Hiến pháp sửa đổi.

Các đề xuất tập trung vào các quyền đảm bảo cho sự tham gia đầy đủ vào đời sống xã hội của các nhóm yếu thế trên nguyên tắc bình đẳng và không phân biệt đối xử.

Trong đó, nhóm đồng tính, song tính và chuyển giới có riêng một bản kiến nghị với chữ ký của 2.510 thành viên.

Nhóm này yêu cầu được hưởng tất cả các quyền mọi người đều có mà không phải chịu sự phân biệt về giới, giới tính...

Ngoài ra, 37 tổ chức xã hội dân sự cũng đã ký tên vào bản kiến nghị thể hiện mong đợi Hiến pháp bảo đảm các quyền:

Tự do ngôn luận, tự do lập hội và hội họp, tạo môi trường pháp lý cho sự phát triển lành mạnh của xã hội dân sự Việt Nam.

Theo Danviet.vn

Tiện ích

Thông tin xổ số

Kết quả xổ số 05/10

DB75734
190638
242277-62269
377341-82200-82910-61273-07857-18682
48493-1152-4285-2519
50260-8862-3566-8684-9229-7133
6707-783-995
726-67-64-51