Bầu Thắng giữ chức chủ tịch HĐQT ngân hàng Kiên Long