Xử phạt người tung tin sai sự thật về dịch bệnh Covid-19 trên mạng xã hội