WHO bác bỏ những suy đoán sai lầm về cách phòng, chống Covid-19