Vinatex kích hoạt trạng thái 'năng lượng thấp - ngủ đông', khẳng định không sa thải người lao động, quyết bảo toàn lực lượng