Việt Nam gấp rút hoàn tất công tác chuẩn bị cho cuộc đua F1

Thể thao