Việt Nam có cơ hội xuất khẩu gạo vào Hàn Quốc

Từ ngày 1/1/2020, bên cạnh việc phân bổ 20.000 tấn gạo cho tất cả thành viên Tổ chức Thương mại thế giới (WTO), Hàn Quốc sẽ dành cho Việt Nam hạn ngạch riêng là 55.112 tấn gạo.

Đây là một nội dung quan trọng tại Thỏa thuận nhiều bên giữa Hàn Quốc và 5 đối tác WTO (gồm Australia, Hoa Kỳ, Trung Quốc, Thái Lan, và Việt Nam) về việc phân bổ hạn ngạch thuế quan và Thư trao đổi song phương giữa Việt Nam và Hàn Quốc về phân bổ hạn ngạch thuế quan.

Gạo Việt Nam xuất khẩu 

Theo đó, lượng hạn ngạch phân bổ cho Việt Nam bao gồm các loại gạo mà Việt Nam có thể trồng và xuất khẩu. Hàn Quốc bảo đảm áp dụng cơ chế phân bổ hạn ngạch phù hợp với quy định của WTO và không gây ra tác động hạn chế nhập khẩu.

Hàn Quốc bảo đảm việc đấu thầu gạo theo cơ chế hạn ngạch thuế quan được tiến hành phù hợp với thông lệ quốc tế. Bộ Nông nghiệp, Lương thực và Nông thôn Hàn Quốc (MAFRA) là cơ quan đầu mối tiến hành đấu thầu cạnh tranh hàng năm để nhập khẩu gạo.

Theo Nguyễn Hưng/Petrotimes Link Gốc:           Copy Link
https://petrotimes.vn/viet-nam-co-co-hoi-xuat-khau-gao-vao-han-quoc-561917.html

Tags: Hàn Quốc  |  Việt Nam  |  hạn ngạch  |  phân bổ  |  thuế quan  |  bảo đảm  |  phù hợp  |  xuất khẩu  |  nhập khẩu  |  tiến hành