Vay 350 triệu phải đi công chứng nhận nợ hơn 2,7 tỉ