Văn Toàn huy động hơn 150 triệu đồng ủng hộ chống Covid-19

Văn Toàn đã có mặt tại Trung ương Mặt trận Tổ quốc để trao tận tay số tiền 150 triệu Đồng do anh vận động đóng góp.

Thể thao