UAV Nga phối hợp nhịp nhàng chỉ thị mục tiêu cho đạn Krasnopol hủy diệt ở Syria

Syria

Quân sự