Từ nghị quyết đến hành động ở Trung đoàn 209

Là một trong những Trung đoàn chủ lực đầu tiên của quân đội ta, khó có thể kể hết những khó khăn gian khổ mà bao lớp cán bộ chiến sĩ đã vượt qua. Mỗi người lính đứng trong hàng ngũ của Trung đoàn 209 đều cảm thấy tự hào, hãnh diện bởi gắn liền với những chiến công của Trung đoàn là tên tuổi của các anh hùng đã đi vào lịch sử. Trong tình hình mới Đảng ủy chỉ huy Trung đoàn 209 quyết tâm phát huy truyền thống Trung đoàn Sông Lô anh hùng, xây dựng mối đoàn kết thống nhất về ý chí và hành động xây dựng Trung đoàn ngày càng trưởng thành lớn mạnh về mọi mặt, lập nhiều thành tích xuất sắc góp phần vào sự nghiệp xây dựng quân đội củng cố quốc phòng góp phần bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam Xã hội Chủ nghĩa.

Thời sự