Truy bắt đối tượng đánh cảnh sát, cướp ô tô để chạy trốn cách ly