Trung Quốc: Vũ Hán tuyên bố không còn virus SARS-CoV-2