Troll một tí xem như thế nào?

Ăn miếng trả miếng với bạn gái và cái kết ngủ ngoài đường

Siêu hài