Tổng Kiểm toán NN: Báo cáo Thủ tướng chỉ đạo Bộ Công an điều tra 2 vụ việc có dấu hiệu tội phạm