Tổng Giám đốc WHO: Dịch COVID-19 đang ở giai đoạn quyết định

Thời sự