Toàn cảnh COVID-19 ở Việt Nam ngày 9/4

Nhìn lại toàn bộ diễn biến dịch COVID-19 tại Việt Nam trong ngày 9/4

Thời sự