Tỉnh Lạng Sơn chăm lo Tết cho người nghèo

Chỉ còn ít ngày nữa là đến bước sang năm mới Canh Tý, những ngày này, các hoạt động chăm lo Tết cho người nghèo đang được Mặt trận Tổ quốc các cấp tích cực triển khai. Tất cả cùng nỗ lực cao nhất để đảm bảo cho tất cả các gia đình, nhất là các hộ gia đình nghèo, còn khó khăn đều có một cái Tết đủ đầy, đầm ấm. Ghi nhận tại tỉnh biên giới Lạng Sơn.

Thời sự