Thượng viện bắt đầu luận tội ông Trump, nước Mỹ nín thở chờ địa chấn