00:00

Thêm nguồn lây nhiễm Covid-19 mới tại Bình Chánh (TP.HCM) khiến nhiều nhân viên y tế và người dân lập tức cách ly

TIN LIÊN QUAN