00:00

Thêm 60 ca nhiễm mới, Hàn Quốc thành 'ổ dịch' Covid-19 lớn thứ hai thế giới

TIN LIÊN QUAN