Thanh niên trồng chuối leo cột điện để giành Guinness thế giới

Một người đàn ông Ấn Độ đang muốn lập kỷ lục Guinness bằng cách leo cột điện ngược.

Thời sự