Thăm, tặng quà đội thanh niên xung kích hỗ trợ phòng, chống dịch nơi tuyến đầu