00:00

Tàu John Midgett tháo vũ khí, chuẩn bị giao cho Việt Nam

TIN LIÊN QUAN