Tạp chí Thể công - Số 77

Những nội dung chính có trong chương trình Tạp chí Thể công - Số 77: - Cảng Sài Gòn - Thể Công 1979: Trận đấu lịch sử của bóng đá hai miền. - Chung kết mini game Cuộc chiến sinh tồn.

Thể thao