Tâm sự một shipper thời kinh tế 'cách ly' trong những ngày đại dịch

Trong những ngày phong tỏa, cách ly, hàng triệu người dân phụ thuộc vào dịch vụ giao nhận hàng, đặc biệt là giao nhận lương thực, thực phẩm.

Thế giới