Tâm sự của những shipper ngày đêm ngoài đường giữa mùa dịch Covid-19: 'Dịch bệnh ai cũng sợ nhưng phải cố gắng vì miếng cơm manh áo'