00:00

Tại sao một phút có 60 giây, một giờ có 60 phút nhưng một ngày chỉ có 24 giờ?

TIN LIÊN QUAN