Sốt xuất huyết vào mùa, đừng chủ quan khi sốt, mệt mỏi