Siêu hài Tết: Chửi xéo quan

Có một ông quan huyện thấy cần phải đi hành hạt để xem dân tình trong huyện đối với mình ra sao.

Chọn ngày lành tháng tốt quan lên đường. Ðể cho oai, quan bắt lính phải khiêng mình bằng một chiếc võng đòn con thật đẹp. Lại thêm một chiếc lọng xanh do một cậu lính vác cho ra vẻ.

Ngày ấy là phiên chợ huyện, quan muốn dạo chợ. Thấy quan khệnh khạng, dân chúng chướng mắt lắm nhưng không làm gì được. Tuy nhiên, có anh chàng nọ đã nghĩ ra cách chơi khăm quan cho bõ tức.

Ảnh minh họa 

Ảnh minh họa

Sắp đến đầu chợ, quan nghe trong một nhà bên phố có tiếng chồng bảo vợ:

- Bà mày hôm nay không mua thịt chớ thịt rẻ lắm. Một quan phải hai người gánh. Quan thịt rẻ thối như thế không biết đường mà mua.

Nói xong anh ta còn đay lại:

- Quan rẻ thối, rẻ thối!!!

Quan huyện biết anh này chửi xỏ mình, tức quá nhưng không biết trị làm sao được.

Thấy lính hầu và dân phu có vẻ đắc ý cười tủm, quan tức quát chạy thẳng, không dạo chợ nữa.

Theo Đất Việt Link Gốc:           Copy Link
http://gioitre.baodatviet.vn/sieu-hai-tet-chui-xeo-quan-news-1850059.html