Quang Hải vừa có bạn gái mới, Nhật Lê cũng xóa hết ảnh thời yêu đương xưa cũ

Thể thao