Quân đội Syria tăng cường lực lượng tới Idlib

Syria

Quân sự