Pizza thanh long ruột đỏ 'cháy hàng' ở Hà Nội

Chỉ buổi sáng đầu tiên ra mắt, hơn 100 chiếc pizza đế thanh long đỏ đã được bán hết vèo và có thêm cả trăm đơn đặt hàng khác. Pizza đế thanh long đỏ là một sáng kiến mới tại Hà Nội để góp phần vào giải cứu nông sản thanh long.

Thời sự