Phiến quân Idlib đe dọa tấn công binh sĩ Nga nếu xuất hiện ở đường cao tốc M4

Phiến quân Idlib đe dọa tấn công binh sĩ Nga nếu xuất hiện ở đường cao tốc M4

Quân sự