Phiên luận tội TT Trump: Cấm dùng điện thoại, cấm nói chuyện, đại biểu 'ngoan ngoãn' yên vị