00:00

Phía sau tuyên bố đanh thép của Syria bảo vệ không phận

TIN LIÊN QUAN