Ông chủ cafe Hồn Quê bỏ 900 triệu cho vay nặng lãi, thu lời 800 triệu đồng