00:00

Ông Trump thực hiện gần hết những lời hứa tranh cử 2016

TIN LIÊN QUAN