00:00

Ông Trump thông báo cắt đứt quan hệ với WHO vì Trung Quốc 'kiểm soát hoàn toàn' tổ chức

TIN LIÊN QUAN