Ông Trump đối nhau 'chan chát' với đối thủ về cách dập Covid-19