Ông Putin khẳng định sẽ không làm tổng thống trọn đời