Ồn ào với Quang Hải đã tạm lắng nhưng 'cô chủ tiệm nail' thì vẫn miệt mài 'thả thính'