Niềm vui của những công dân sau khi hoàn thành cách ly

Phóng sự ảnh - Số 1906: Niềm vui của những công dân sau khi hoàn thành cách ly.

Thời sự