00:00

Những điểm đặc biệt trong Công hàm phản đối yêu sách của TQ ở Biển Đông Mỹ gửi đến LHQ

TIN LIÊN QUAN