Những cơn giông trên bầu trời Hà Nội

Phóng sự ảnh - Số 1958: "Những cơn giông trên bầu trời Hà Nội"

Thời sự