Nhìn từ trên cao, công trình cầu Thủ Thiêm 2 ở TP HCM hiện thế nào?