00:00

Nhật Bản nhất trí mua đảo phục vụ Mỹ diễn tập quân sự

TIN LIÊN QUAN